PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa
Spotkania regionalne
Spotkania regionalne

Innowacyjny pracownik i innowacyjna firma dzięki spotkaniom KIP

„Innowacyjny pracownik = innowacyjna firma. Odkryj swój potencjał” to tytuł spotkania, które odbyło się 14 marca w Łodzi w ramach działania „Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Kolejne spotkania pod tym samym tytułem będą miały miejsce w kwietniu w Bydgoszczy, Wrocławiu i Zielonej Górze.

Podobnie jak na innych spotkaniach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw, czterech prelegentów dzieliło się z gośćmi swoją wiedzą i doświadczeniem. Wszyscy prelegenci podejmowali takie zagadnienia jak innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa czy przedsiębiorczość, wprowadzali je w praktyczny wymiar poprzez ćwiczenia i warsztaty, zachęcali do dyskusji i burzy mózgów.

Tomasz Cichocki przedstawił gościom metody kreowania innowacyjnych pomysłów. Wybrana technika została przećwiczona w trakcie warsztatów angażujących wszystkich uczestników. Jako pierwszy z prowadzących zaproponował również ćwiczenie mające na celu zintegrować uczestników spotkania.

Pozostając w podobnym zakresie tematycznym, Jakub Dąbkowski mówił o metodach kształtowania innowacyjnej kultury organizacyjnej. Stawiając pytania i włączając uczestników spotkania do dyskusji, chciał uzyskać odpowiedź na pytanie jak zbudować zespół pracowników, który będzie kreatywny oraz jakich zasad i wartości przestrzegać w pracy zespołowej, aby zbudować innowacyjną kulturę organizacji. Zaprezentował także sposoby, dzięki wykorzystaniu których łatwiejsze jest podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie.

Piotr Markiewicz całość swego wystąpienia przeznaczył na zajęcia warsztatowe, których celem było pokazanie różnic, wad i zalet grupowego oraz indywidualnego sposobu rozwiązywania problemów. Uczestnicy spotkania w grupach rozwiązywali problemy i wspólnie z ekspertem wyciągali wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń.

Ostatni z ekspertów – Mariusz Gąsiewski także skupił się na jak najbardziej praktycznych dla przedsiębiorców wiadomościach. Największe zainteresowanie wzbudziły prezentowane ogólnodostępne i darmowe narzędzia internetowe, dzięki którym możliwe jest bardziej sprawne oraz innowacyjne działanie firmy.

Spotkanie zakończył laureat konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności – Sebastian Szklarek, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Przedstawił on zakres swojej pracy magisterskiej za którą został nagrodzony oraz zachęcał do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Zapraszamy na następne spotkania pt. „Innowacyjny pracownik = innowacyjna firma. Odkryj swój potencjał”, które odbędą się: 2 kwietnia w Bydgoszczy (Hotel pod Orłem, ul. Gdańska 14), 17 kwietnia we Wrocławiu (Hotel Qubus, ul. Św. Marii Magdaleny 2), 18 kwietnia w Zielonej Góra (Hotel Qubus, ul. Ceglana 14).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały oraz poczęstunek.
Aby zgłosić udział w spotkaniach, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na: http://www.ecorys.pl/kip/

Galeria zdjęć

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Marta Dąbrowska 

 


Ekoinnowacje – szansa czy konieczność?

13 marca w Płocku oraz 20 marca we Wrocławiu odbyły się spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw poświęcone tematowi „Ekoinnowacje – szansa czy konieczność?”. Spotkania zostały poprowadzone przez czterech ekspertów. W Płocku krótką prezentację wygłosił także laureat konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Analogiczne spotkania odbędą się w Szczecinie (27 marca) i Toruniu (3 kwietnia).

Jako pierwszy ekspert wystąpił Marek Jabłoński. Jego prezentacja dotyczyła marketingu produktu ekologicznego w porównaniu z produktem standardowym. Prelegent przytoczył wiele przykładów z własnego bogatego doświadczenia w zakresie doradztwa i audytu przedsiębiorstw. Po wykładzie miała miejsce dyskusja z udziałem gości dotycząca świadomości konsumentów i zabiegów stosowanych przez producentów tzw. wyrobów ekologicznych.

Drugi prelegent  - Adam Jabłoński poruszył zagadnienia związane z normami środowiskowymi w zarządzaniu firmą oraz wdrażaniem systemów EMAS oraz ISO. Podczas wystąpienia starał się przekazać przedsiębiorcom praktyczne wskazówki oraz rady dotyczące realiów działania i stosowania norm, a także odpowiadać na ich pytania.

Bartłomiej Pawlak, ekspert w zakresie strategii inwestycyjnych przedstawił gościom szanse i bariery finansowania przedsięwzięć ekoinnowacyjnych. Starał się odpowiedzieć na pytania jak i z jakich źródeł finansować ekoinnowacje, czy jak przygotować projekt do pozyskania takiego finansowania. Jego wystąpienie było poparte wieloletnim doświadczeniem zawodowym m.in. z zakresu doradztwa dla sektora MSP oraz pracy w BOŚ.

Ostatni ekspert – Maciej Bieńkiewicz skupił się na temacie społecznej odpowiedzialności biznesu. Prelegent chętnie oddawał głos gościom spotkania. Przy tej okazjiw Płocku uczestnicy mieli okazję posłuchać przedstawiciela stowarzyszenia „De facto”, który podzielił się doświadczeniem i spostrzeżeniami w zakresie działalności stowarzyszenia w ramach CSR.

Gościem specjalnym na spotkaniu w Płocku był Sebastian Szklarek, laureat konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Przedstawił on zakres pracy magisterskiej za którą został nagrodzony oraz zachęcał do udziału w kolejnej edycji konkursu.

Zapraszamy na kolejne spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw pt. „Ekoinnowacje – szansa czy konieczność?”, które odbędą się: 27 marca wSzczecinie  (Hotel Atrium, al. Wojska Polskiego 75), 3 kwietnia w Toruniu (Hotel Filmar, ul. Grudziądzka 45).

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały oraz poczęstunek.
Aby zgłosić udział w spotkaniach, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na: http://www.ecorys.pl/kip/

Galeria zdjęć ze spotkania

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Marta Dąbrowska 


Jak zarabiać więcej dzięki innowacjom? Doświadczenia polskie i zagraniczne - spotkania dla menedżerów we Wrocławiu, Częstochowie i Kielcach

Pierwsze tegoroczne spotkania organizowane w ramach działania „Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw” odbyły się w dniach 6-8 marca we Wrocławiu, Częstochowie i Kielcach. Na każdym ze spotkań zgromadziło się ponad czterdziestu uczestników/ gości, a w wśród nich: przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczych i in.. Dyskutowano o tym, jak przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa i zarabiać więcej dzięki innowacjom. Swoje doświadczenia zaprezentowali zarówno specjaliści polscy (dr Aldona Dereń, Sergiusz Sawin, Tomasz Rudolf), jak i zagraniczni (Chris Withfield, David Hope).

Pierwszą część spotkania we Wrocławiu i Częstochowie poprowadził Sergiusz Sawin. Swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia modeli biznesu firm usługowych. Zaproponował też uczestnikom „na rozgrzewkę” krótką dyskusję na temat modeli biznesowych ich własnych firm. Opowiedział następnie o przykładach zastosowania określonych modeli w firmach, m.in. software’owych. Na przykładzie działalności zespołów muzycznych, takich jak Radiohead, czy Nine Inch Nails, przedstawił innowacyjne rozwiązania modyfikujące klasyczne modele biznesowe. Te rozwiązania zostały zwizualizowane na matrycy służącej do mapowania modelu biznesowego, którą następnieuczestnicy spotkania wykorzystaliw trakcie warsztatów.

W Kielcach swoje doświadczenia z zakresu modeli biznesowych firm zaprezentował Tomasz Rudolf. Spotkanie rozpoczął od dyskusji angażującej wszystkich obecnych na sali słuchaczy. Następnie opowiedziało przykładach z firm doradczych, księgowych oraz wydawniczych. Przedstawił też przykłady zmian modelu biznesu, które mogą stać się źródłem nowych przychodów dla firm. Na koniec zaangażował publiczność do udziału w warsztatach, w czasie których uczestnicy, podobnie jak we Wrocławiu i Częstochowie, uczyli się mapowania modelu biznesu własnych firm.

Na wszystkich trzech spotkaniach dr Aldona Dereń przedstawiła uwarunkowania wewnątrzorganizacyjne oraz prawne związane z tworzeniem, uzyskiwaniem i wykorzystywaniem patentu, a także kwestie związane z ochroną znaku towarowego.  Dodatkowo opowiedziała o zagrożeniach i korzyściach dotyczących ochrony własności intelektualnej.Zauważyła, że innowacyjność tkwi w każdym człowieku, wynalazcą może być każdy z nas. Starała się przekonać uczestników spotkania do zadbania o ochronęswoich pomysłów. Zwróciła uwagę, iż mówiąc o ochronie własności intelektualnej, tak naprawdę ma się na myśli ochronę indywidualnej kreatywności i dlatego tak ważne jest dbanie o zabezpieczanie jej środkami prawnymi.

Kolejna część każdego ze spotkań została poświęcona przedstawieniu doświadczeń zagranicznych ekspertów, specjalistów skupiających swoją działalność wokół różnorodnych zagadnień innowacyjności w firmach.

David Hope, autor specjalistycznych badań z zakresu polityki innowacyjności, wdrażania projektów innowacyjnych w Wielkiej Brytanii, a także w innych krajach europejskich,skupił się na kwestii uzasadnienia dla podejmowanych przedsięwzięć biznesowych.Wsposób praktyczny przybliżył uczestnikom z wszystkich odwiedzonych miast techniki wykonywania racjonalnej oceny przedsięwzięcia biznesowego.

Chris Whitfield jako doświadczony naukowiec oraz wieloletni praktyk biznesowy w sposób niezwykle interesujący opowiedział o zjawisku przywództwa w innowacyjnych firmach usługowych. Zwrócił szczególną uwagę na cechy pracowników, które są istotne z punktu widzenia tego zjawiska, a także omówił wybrane style przywództwa. Zaprosił także uczestników spotkania do wzajemnej dyskusji, w trakcie której mogli się odnieść do własnych doświadczeń.

Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem słuchaczy. Osoby obecne na spotkaniach bardzo aktywnie brały udział w częściach warsztatowych oraz dyskusjach prowadzonych przez każdego z ekspertów. Dziękujemy uczestnikom za tak liczne przybycie oraz aktywny udział i zapraszamy do rejestracji na kolejne spotkania.

Galeria zdjęć ze spotkań


Joanna Sędek

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 Ostatnie spotkanie KIP w Katowicach

 

23 września w Katowicach odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie w ramach Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Tematem przewodnim spotkania było popytowe podejście do tworzenia innowacji.

Spotkanie rozpoczął Marcin Jabłoński, który w trakcie swojego wystąpienia zaprezentował techniki wykorzystania informacji rynkowych w tworzeniu innowacji i techniki wspomagające proces zarządzania innowacjami. W trakcie pierwszej części spotkania M. Jabłoński omówił również powiązania innowacyjności z crowdsourcingiem, ideagorami oraz sieciami współpracy

Drugie wystąpienie, poświęcone procesowi tworzenia innowacyjnych produktów i usług, poprowadził Tomasz Rudolf, który przybliżył skuteczne sposoby odkrywania i odpowiadania na niezaspokojone potrzeby klientów, a następnie wraz z uczestnikami spotkania próbował odpowiedzieć na nurtujące pytanie : Jak zwiększać przychody, tworząc unikalną wartość dla klientów?

Tomasz Cichocki wprowadził słuchaczy w tematykę zarządzania ryzykiem w projektach innowacyjnych, przedstawił definicje ryzyka, rodzaje ryzyka biznesowego oraz teoretyczne aspekty ich rozpoznawania i oceny, aby na koniec wspólnie ze słuchaczami przećwiczyć omawiane zagadnienia w praktyce.

Ostatnie wystąpienie należało do Aldony Dereń, która omówiła kwestię korzyści i zagrożeń związanych z ochroną własności intelektualnej oraz uwarunkowania prawne, organizacyjne i finansowe ochrony pomysłów innowacyjnych.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom wrześniowych spotkań KIP za aktywny udział w trakcie poszczególnych prezentacji i już dziś zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach w 2012r.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Edyta Jaworska


Kolejne spotkanie KIP w Katowicach

22 września w Katowicach w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt. „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” odbyło się spotkanie poświęcone tematyce innowacji w sektorze usług. Zaproszeni eksperci przedstawili zarówno teoretyczną jak i praktyczna stronę omawianych zagadnień.

Spotkanie rozpoczął Krzysztof Witkowski. Poprowadzona przez niego prelekcja i dyskusja dotyczyła cech usług w odniesieniu do procesu innowacyjnego: charakterystyki i struktury usługi, marketingu usługi, jakości usługi oraz kluczowych elementów jej sukcesu.

Tematykę roli i znaczenia personelu w zarządzaniu innowacjami w sektorze usług podjęła Aneta Sierakowska. Prelegentka przedstawiła charakterystykę bardzo aktualnych zjawisk „pokolenia Y” oraz ROWE, a następnie wraz z uczestnikami spotkania poddała dyskusji wyżej wspomniane zagadnienia w odniesieniu do doświadczeń z życia codziennego osób obecnych na sali.

Jakub Dąbkowski wspólnie z uczestnikami spotkania starał się znaleźć odpowiedź na pytanie: dlaczego tworzenie i stosowanie innowacji IT jest tak trudnym przedsięwzięciem dla sektora usług? W trakcie prezentacji wnikliwej analizie poddane zostały najważniejsze składniki projektu. Skupiono się także na zdefiniowaniu problemów i błędów najczęściej popełnianych przy realizacji projektów, co wywołało żywą dyskusję z udziałem gości oraz prelegentów.

Spotkanie zamknął Sergiusz Sawin wystąpieniem i dyskusją na temat tworzenia innowacji w oparciu o ważne potrzeby klientów. Uczestnicy wysłuchali ciekawej prezentacji, a następnie w grupach przećwiczyli sześć kroków w kreowaniu oraz implementacji innowacji.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Ekoinnowacje w Katowicach

21 września w Katowicach odbyło się jedyne w tym cyklu spotkanie poświęcone tematowi ekoinnowacji. Spotkanie było zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” i było skierowane przede wszystkim do pracowników sektora MSP.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki oraz placówek państwowych. Spotkanie zostało poprowadzone przez 4 ekspertów: Macieja Bieńkiewicza, Agnieszkę Lech, Adama Jabłońskiego, Marka Jabłońskiego. Skupili się oni na przedstawieniu zjawiska ekoinnowacji jako drodze do rozwoju firm i regionu śląskiego, a także zarządzaniu projektami ekoinnowacyjnymi oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Po wprowadzeniu teoretycznym eksperci wraz z uczestnikami spotkania poddawali dyskusji proponowane rozwiązania i poruszone zagadnienia.

Jako pierwszy głos zabrał Marek Jabłoński. Tematem jego wystąpienia był rozwój odnawialnych źródeł energii w kontekście rozwoju województwa Śląskiego. Prelegent starał się odpowiedzieć na pytanie, czy energia geotermalna, biomasa, biogaz, wiatr, słońce, woda, jako źródła energii, mogą znaleźć zastosowanie na terenie Śląska i Polski oraz jakie są możliwości pozyskania środków na ich implementację. Nie zabrakło analizy barier w wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz dobrych przykładów ich wdrożenia.

Następnie Adam Jabłoński starał się przedstawić ekoinnowacje jako siłę napędową rozwoju sektora MSP, sposób na zdobycie pozycji lidera na rynku, szczególnie na terenie zurbanizowanym jakim jest Śląsk. Przedstawił także liczne przykłady z kraju i zagranicy dotyczące wykorzystania innowacji ekologicznych w przedsiębiorstwach.

Po przerwie obiadowej Agnieszka Lech wprowadziła uczestników w temat zarządzania projektami ekoinnowacyjnymi. Wystąpienie zawierało elementy dotyczące celów, parametrów i wymiarów zarządzania projektami ekoinnowacyjnymi, a także charakterystykę ekologicznej innowacji produktowej (w tym zasady i fazy cyklu życia ekologicznego produktu).

Ostatnim prelegentem był Maciej Bieńkiewicz. Poświęcił on swoje wystąpienie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w projektach ekoinnowacyjnych. Najpierw przedstawił kontekst CSR w jakim realizowane są projekty ekoinnowacyjne. Następnie starał się pokazać jak dobierać projekty oraz je finansować.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


UDI we Wrocławiu

20 września we Wrocławiu odbyło się drugie po Szczecinie spotkanie na temat popytowego podejścia do tworzenia innowacji (ang. UDI – User Driven Innovation). Spotkanie to było zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

Spotkanie we Wrocławiu poprowadziło 4 prelegentów: Marcin Jabłoński, Tomasz Rudolf, Tomasz Cichocki oraz Aldona Dereń. Spotkanie w województwie dolnośląskim cieszyło się równie dużym zainteresowaniem co spotkanie szczecińskie. Prelegenci wraz z uczestnikami starali się spojrzeć na rynek jako inspiratora i kreatora innowacji. Próbowano przybliżyć techniki budowania relacji z interesariuszami, a także kwestie, często bagatelizowane przez przedsiębiorców lub całkiem im nieznane, związane z ochroną własności intelektualnej.

Tematyka pierwszej części spotkania skupiała się wokół zagadnień kreatywności, innowacyjności oraz sieci współpracy. Szczegółowo omówione zostały kwestie źródeł pozyskiwania wiedzy przy implementacji innowacyjnych produktów i usług oraz kooperacji wspartej konkurencją. Zaprezentowane zostały również definicje network wisdom, klasteringu, crowdsourcingu i ideogramów, wsparte konkretnymi przykładami z kraju i zagranicy.

Kolejna prezentacja poświęcona została niwelowaniu niepowodzeń i wprowadzaniu skutecznych technik w procesie rozpoznawania potrzeb klientów zorientowanych na innowacyjne produkty i usługi. Uczestnikom spotkania zaprezentowano także model kosztorysowania implementacji produktów i usług przy uwzględnieniu ryzyka biznesowego.

W trakcie trzeciego wystąpienia słuchaczom przedstawione zostały definicje i przykłady ryzyka biznesowego związanego z popytem i podażą (ryzyko marketingowe i produkcyjne), omówione zostały skuteczne metody zarządzania i oceny ryzyka biznesowego oraz poszczególne fazy cyklu życia ryzyka.

Własność intelektualna i jej ochrona były zagadnieniami szeroko omówionymi podczas ostatniej części spotkania. Zaprezentowano podstawowe pojęcia z zakresu własności intelektualnej, przedmiot, zakres i źródła ochrony prawnej własności intelektualnej oraz jej uwarunkowania prawne.

Podczas każdej z czterech części spotkania organizowane były liczne ćwiczenia i konkursy, których celem było przećwiczenie zagadnień teoretycznych, poruszanych w trakcie prezentacji. Ponadto każdy z prelegentów zachęcał słuchaczy do zgłaszania uwag i sugestii, wyrażania własnych opinii i wymiany doświadczeń, dzięki czemu mogły rozwinąć się wyjątkowo ciekawe i żywe dyskusje. Uczestnicy spotkania mieli także szansę skorzystać z konsultacji i wymiany zdań z ekspertami w trakcie przerw i lunchu, co dla wielu przedsiębiorców stanowiło doskonałą okazję do wyjaśnienia wielu nurtujących spraw związanych z prowadzoną przez nich działalnością i sięgnięcia po poradę w mniej oficjalnych okolicznościach.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Spotkanie KIP w Szczecinie

14 września br. odbyło się, po raz pierwszy w Szczecinie, spotkanie Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. W Hotelu Atrium zgromadziła się liczna grupa przedsiębiorców, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek badawczo rozwojowych oraz administracji, żywo zainteresowanych tematyką „Popytowego podejścia do tworzenia innowacji”.

Jako pierwszy wystąpił Marcin Jabłoński, który wyjaśnił uczestnikom spotkania zasadę działania rynku pełniącego rolę inspiratora i kreatora innowacji. Przybliżył techniki wspomagające proces zarządzania w tworzeniu innowacji oraz przedstawił propozycje efektywnego wykorzystania informacji rynkowych do kreowania innowacji. Po wstępie teoretycznym był czas na pytania gości do eksperta oraz na dyskusję.

Drugą część spotkania poprowadził Tomasz Rudolf, który wspólnie ze słuchaczami starał się odpowiedzieć na pytanie „Jak tworzyć produkty i usługi, na które czeka świat?”. Oprócz omówienia i dyskusji na temat zagadnienia odkrywania potrzeb klientów i zwiększania przychodów przy tworzeniu dla nich unikalnych wartości, uczestnicy spotkania, podzieleni na grupy wzięli udział w ćwiczeniu. Jego celem było zastosowanie w praktyce proponowanego modelowego rozwiązania problemu jakim jest stworzenie produktu, który znajdzie nabywców na rynku.

Po przerwie obiadowej Tomasz Cichocki przedstawił rodzaje ryzyka biznesowego, sposoby zarządzania ryzykiem projektów innowacyjnych, a także przybliżył kwestię oceny ryzyka poznawalnego. Część wykładowa przeplatała się z bardzo żywą dyskusją, burzą mózgów oraz zadaniami, konkursami i loteriami przygotowanymi przez eksperta (na uczestników czekały nagrody).

Aldona Dereń poprowadziła ostatnią część spotkania, która poświęcona była tematowi własności intelektualnej. Przedstawiono m.in. przedmiot ochrony własności intelektualnej, jak też organizacyjne i finansowe metody ochrony pomysłów innowacyjnych. Prelegentka chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez uczestników spotkania, służąc wiedzą zdobytą podczas wieloletniej współpracy z przedsiębiorcami.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkania KIP, które odbędą się 20 września we Wrocławiu oraz 21, 22 i 23 września w Katowicach. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo poniżej.

 

Edyta Jaworska

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Ostatnie spotkanie KIP

11 marca odbyło się ostatnie marcowe spotkanie w ramach działania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Spotkanie w Olsztynie było poświecone popytowemu podejściu do tworzenia innowacji, o czym mówili następujący eksperci: Elżbieta Wojnicka, Wojciech Pander, Tomasz Cichocki i Aleksander Buczacki.

Spotkanie rozpoczęła Elżbieta Wojnicka charakteryzując popytowe podejście do innowacji (UDI), metody i strategie stosowane w ramach tego podejścia oraz przykłady jego zastosowania. Po wstępie teoretycznym przyszedł czas na dyskusję i pomysły uczestników dotyczące UDI oraz podzielenie się przykładami i wątpliwościami znanymi z własnych doświadczeń.

Jako drugi prelegent wystąpił Wojciech Pander.Scharakteryzował on metody i instrumenty wykorzystywane w ramach popytowego podejścia do innowacji oraz podał przykłady ich zastosowań i wdrożeń. Następnie zorganizował warsztat, podczas którego uczestnicy mieli za zadanie opracować koncepcję badania potrzeb konsumentów w swojej firmie. Chętne osoby zaprezentowały swoje plany pozostałym uczestników. Najlepsza prezentacja została nagrodzona upominkiem od prelegenta.

W trakcie przerwy obiadowej,sala w której odbywało się spotkanie została przystosowana do pracy w grupachzorganizowanych przez następnego prelegenta. Tomasz Cichocki, który poprowadził dalszą część spotkania, starał się odpowiedzieć na pytanie: jak wykorzystać relację z klientem do tworzenia nowych produktów.  Odpowiedzi udzielał podając przykłady wykorzystywanych relacji przez przedsiębiorców, które znał z własnego doświadczenia. Następnie odbyła się część warsztatowa w trakcie której goście mieli okazję przekonać się jak można i należy uzyskiwać informacje od klientów przedsiębiorstwa, jakich błędów można uniknąć oraz na co zwracać uwagę w trakcie komunikacji.

Ostatnia część spotkania poprowadzona przez Aleksandra Buczackiego była poświęcona Design Thinking. Przedstawiono proces, reguły tworzenia oraz narzędzia służące do realizacji „Kreatywnych Innowacji”.

Na spotkaniu pojawiło się 48 osób reprezentujących przede wszystkim prywatne przedsiębiorstwa. Nie zabrakło równieżprzedstawicieli administracji, jednostek naukowych i innych organizacji. Spośród wszystkich spotkań KIP, które odbyły się w marcu 2011 r., to odbyło się w najbardziej kameralnej atmosferze, co sprzyjało organizacji warsztatów, ćwiczeń i konkursów, a także dyskusjom.

Galeria zdjęć ze spotkania

Marta Dąbrowska

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


  O ekoinnowacjach w Białymstoku

W ramach działania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw 10 marca odbyło się w Białymstoku spotkanie na temat ekoinnowacji. Uczestnicy mili okazję wysłuchać i podyskutować z następującymi ekspertami: Anetą Maszewską, Ewą Solarską, PiotremGradziukiem i Tadeuszem Solarskim.

Spotkanie rozpoczęła Aneta Maszewska mówiąc o źródłach finansowania ekoinnowacyjności i dylematach aplikowania o środki na ekoinnowacyjność. Zaprezentowała szczegóły związane z konkursami i projektami na temat ekoinnowacji, a także przeprowadziła warsztat, podczas którego uczestnicy mogli przećwiczyć rozpoznawanie źródeł finansowania w zależności od rodzaju projektu.

Jako drugi prelegent, głos zabrał Piotr Gradziuk, który skupił się na uwarunkowaniach prawnych wdrażania ekoinnowacjiOmówił on najnowsze trendy i przewidywane zmiany w ustawodawstwie na szczeblu krajowym i unijnym. Sporo uwagi poświęcił również źródłom energii odnawialnej. Szczególnie biogazownie były obiektem zainteresowania i dyskusji uczestników spotkania. Padały liczne pytania o sposoby zakładania biogazowni, finansowania, utrzymywania i innych praktycznych aspektów tej formy pozyskiwania energii.

Po przerwie obiadowej miało miejsce kilkunastominutowe wystąpienie Jakuba Bobrowskiego – przedstawiciela Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przybliżył on gościom krok po kroku procedurę wdrażania Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS).

Następnie Ewa Solarska przedstawiła propozycje innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności ekologicznej oraz zagospodarowania odpadów. W ramach wystąpienia przybliżyła dane związane ze znaczeniem żywności ekologicznej dla zdrowia człowieka, a następnie zaprezentowała możliwości tworzenia lub modernizacji firm przetwórczych żywności ekologicznej. Ekspert starała się również udowodnić i przekonać słuchaczy, iż na odpadach, które mają wymierną wartość, można „zrobić dobry biznes”, tym bardziej, że dostępne są fundusze unijne wspierające innowacyjność w polskich przedsiębiorstwach.

Jako ostatni wystąpił Tadeusz Solarski. Skupił się on na temacie poruszanym przez wcześniejszych prelegentów, a mianowicie na energii odnawialnej. Przedstawił on energię odnawialną jako główny czynnikprzyspieszonego rozwoju obszarów wiejskich i bezpieczeństwa energetycznego. Temat biogazowni po raz kolejny stał się głównym przedmiotem dyskusji, podczas której uczestnicy spotkania zadawali wiele pytań ekspertowi. Na sali znaleźli się także przeciwnicy proponowanych przez prelegenta rozwiązań, co tylko urozmaiciło spotkanie.

W spotkaniu wzięło udział 56 osób reprezentujących prywatne firmy, administrację, jednostki naukowe, stowarzyszenia i fundacje. Większość osób aktywnie uczestniczyła w warsztatach, ćwiczeniach i dyskusjach nie tylko w trakcie wystąpień ekspertów, ale także trakcie przerw kontynuując rozmowy w kuluarach.

Galeria zdjęć ze spotkania

Marta Dąbrowska

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


 Spotkanie KIP w Białymstoku

9 marca odbyło się kolejne spotkanie w ramach działania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Tym razem miejscem spotkania był Białystok, a tematem: innowacje w sektorze usług. Spotkanie było prowadzone przez czterech ekspertów: Jakuba Dąbkowskiego, Aleksandra Buczackiego, Annę Lis oraz Adriana Lis.

Jako pierwszy wystąpił Jakub Dąbkowski.Opowiedział on o innowacjach marketingowych i ich znaczeniu w usługach. Przedstawił również najnowsze trendy w marketingu (marketing szeptany, trexy marketing, marketing w Internecie). Wraz z gośćmi starał się odpowiedzieć na pytanie, jak dać coś za darmo i na tym zarobić.

Następnie Aleksander Buczacki skupił się na innowacjach organizacyjnych w usługach. Poruszył temat zarządzania zmianą organizacyjną powiązaną z innowacyjnością, a także koncepcjami zarządzania w zależności od rodzaju innowacyjności.
 
Po przerwie obiadowej Anna Lis zwróciła uwagę gości na metody wprowadzania innowacji w firmach. Starała się zobrazować proces tworzenia i zarządzania portfelem projektów innowacyjnych w firmie. Omówiła także wybrane metody generowania pomysłów na innowacje, w szczególności poszukiwanie i tworzenie pomysłów na nowy produkt lub usługę. Zachęcała również do stosowaniaw firmach „strategii błękitnego oceanu”.
 
Jako ostatni prelegent wystąpił Adrian Lis. Jego prezentacja była poświęcona dostępnym źródłom finansowania działalności innowacyjnej w firmach. Zaprezentował zarówno wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji, a także programy wspierające innowacyjność. Na koniec odbyła się dyskusja dotycząca głównych problemów i najlepszych praktyki w procesie aplikacji o środki finansowe.

Marta Dąbrowska
Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

  

Spotkania menadżerskie KIP w Warszawie i Poznaniu

3 i 4 marca odbyły się kolejne spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw skierowane przede wszystkim do kadry menadżerskiej. Tym razem uczestnicy i eksperci w Warszawie oraz Poznaniu skupili się na temacie innowacji w sektorze usług.

Na obu spotkaniach wystąpili następujący prelegenci: Elżbieta Wojnicka, Jakub Dąbkowski, Pedro Alemida oraz WillemKruidhof. Jako pierwszy ekspert zabrała głos Elżbieta Wojnicka.  Jedną z głównych myśli, które starała się przekazać gościom było hasło, aby uczyć się przez całe życie. Ciągła edukacja stanowi drogę do dostosowywania się do współczesności. Firma i ludzie, którzy stoją w miejscu w rzeczywistości się cofają, dlatego aby osiągnąć sukces należy tworzyć i stosować innowacje. Jednak podkreślić należy, że w procesie tworzenia innowacji powinnyuczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby. Z tego też powodu pracownicy powinni regularnie brać udział w szkoleniach, dzielić się między sobą zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz zamieniać się obowiązkami, czyli od czasu do czasu pracować na innych stanowiskach tak, aby poznać różne perspektywy postrzegania tych samych spraw oraz mieć kontakt z klientami i rozumieć potrzeby innych.

Jakub Dąbkowski skupił się na wykorzystaniu Internetu dla rozwoju firmy. Wskazał uczestnikom spotkań drogę do osiągnięcia sukcesu w sieci. Przedstawił ogromne możliwości tkwiące w tym medium i zachęcał doich wykorzystywania. Podkreślił, że informacja rodzi się i rozprzestrzenia masowo, a dzięki Internetowi sami możemy stworzyć kanały, jakimi dystrybuowany będzie nasz przekaz (blog, audycja radiowa, film). Najważniejsze jednak, by znaleźć swój sposób na odróżnienie się od konkurencji.

Druga część spotkania była prowadzona w języku angielskim przez ekspertów  z Portugalii i Holandii. Pedro Almeida starał się przekonać uczestników spotkań, iż trzeba być krok przed konkurencją i starał się odpowiedzieć na pytanie w jaki sposób ją wyprzedzić i jak zrobić coś w oryginalny, inny sposób. Prelegent udzielał odpowiedzi przedstawiając przykłady innowacji w różnych sektorach (turystyka, ICT, konsulting, usługi publiczne).

Również WillemKruidhof skupił się na przedstawieniu  przede wszystkim złych praktyk innowacji w sektorze usług. Większość przypadków o których opowiadał znał z własnego doświadczenia, gdyż w różnym stopniu, uczestniczył w prezentowanych procesach. Ostrzegł również przedsiębiorców jakie pułapki mogą na nich czyhać oraz jak ich uniknąć, a także podkreślił jak duże znaczenie ma własność intelektualna oraz marka i logo.

Prezentacje ekspertów będą wkrótce dostępne na stronie http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_95108.asp

Zachęcamy do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach KIP, które odbędą się 9 i 10 marca w Białymstoku oraz 11 marca w Olsztynie. Spotkania te będą skierowane przede wszystkim do pracowników przedsiębiorstw.

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Spotkania KIP w Lublinie i Warszawie

1 i 2 marca odbyły się w Lublinie i Warszawie pierwsze w 2011 r. spotkania ponadregionalne w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”.

Tematem przewodnim było: „Popytowe podejście do tworzenia innowacji”. W trakcie spotkania swoje prezentacje wygłosili eksperci z Polski i zagranicy: Wojciech Pander , Krzysztof Witkowski, Pedro Alemida, WillemKruidhof. 2 marca jako gość specjalny wystąpił Michał Skałecki – laureat I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Akademicki Mistrz Innowacyjności.

Wojciech Pander, który wystąpił jako pierwszy prelegent, scharakteryzował koncepcję popytowego podejścia do tworzenia innowacji, a także przedstawił metody i instrumenty wykorzystywane w ramach popytowego podejścia do innowacji. Przedstawił również metodę Design Thinking jako sposób na tworzenie innowacji. Poprowadził także krótki warsztat. Uczestnicy mieli za zadanie wskazać sposób zastosowania metody Design Thinking. Najlepszy pomysł został nagrodzony prezentem ufundowanym przez eksperta.

Kolejny prelegent, Krzysztof Witkowski, zaprezentował temat: Marketing Oriented Management. Zagadnienie to zostało przedstawione jako skuteczna metoda wdrażania innowacji. Ekspert poświęcił wiele uwagi kwestii zarządzania strategicznego i planowania.Zadając pytania i wskazując ciekawe przykłady zachęcał słuchaczy do dzielenia się spostrzeżeniami i aktywnego uczestniczenia w spotkaniu.

Druga część spotkania należała do ekspertów zagranicznych: Portugalczyka Pedro Alemidy oraz Holendra WillemaKruidhofa. Pedro Alemida starał się przekonać słuchaczy, iż innowacja jest tak dobra, jak jej postrzeganieprzez użytkowników, dlatego należy ją tworzyć pod kątem klientów. Odbył się również krótki warsztat w ramach którego uczestnicy mieli za zadanie wyjaśnić na dowolnym przykładzie jak dana innowacja odpowiada na potrzeby konsumenta.

Natomiast WillemKruidhof chciał zachęcić gości spotkań do dyskusji na temat sposobów angażowania użytkowników w proces otwartej innowacji.Wskazywał najczęstsze pułapki w jakie może wpaść przedsiębiorca przy wdrażaniu innowacji. Obaj zagraniczni prelegenci przedstawili  przykłady dobrych i złych praktyk w zakresie popytowego podejścia do innowacji.

Na spotkaniu 2 marca w Warszawie Michał Skałecki zaprezentował tezy i wyniki badań, które uzyskał w swej pracy magisterskiej zatytułowanej: „Symulator kotła parowego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych”.Swoje pomysły przedstawił w kontekście ich zastosowania  w automatyce przemysłowej starając się zaprezentować zalety i wady tradycyjnych rozwiązań w porównaniu z proponowana koncepcją.

Na koniec, spośród osób, które uczestniczyły w całości spotkań rozlosowane zostały nagrody: nawigacje samochodowewraz z oprogramowaniem.

Zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych spotkania Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Tematami przewodnimi spotkań obok popytowego podejścia do tworzenia innowacji są: innowacje w sektorze usług oraz ekoinnowacje. Zainteresowane osoby prosimy o rejestrację za pomocą formularza dostępnego na: http://pi.gov.pl/Firma/chapter_95067.asp

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”, realizowanego w ramach projektu systemowego PARP: „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Podsumowanie spotkań KIP 2010

Między 13 a 24 września odbyło się osiem spotkań organizowanych w ramach projektu Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw. Spotkania były poświęcone tematom: ekoinnowacje, innowacje w sektorze usług, nowe podejście do zamówień publicznych. Eksperci i goście (przede wszystkim pracownicy MŚP, instytucji otoczenia biznesu, administracji oraz inne osoby zainteresowane daną tematyką) spotkali się w Warszawie, Krakowie, Opolu, Rzeszowie i Białymstoku.

Na każdym spotkaniu było czterech prelegentów, specjalistów w swej dziedzinie. Każdy z nich najpierw zaprezentował krótkie wprowadzenie do danego zagadnienia. Następnie położono nacisk na praktyczny aspekt i przećwiczenie, czy też przedyskutowanie przedstawionych rozwiązań i kwestii. Spotkania miały w związku z tym w przeważającej części charakter interaktywny. Udział w spotkaniach był bezpłatny.

Organizator zapewnił poczęstunek w trakcie przerw kawowych oraz lunch.Ekspertami podczas spotkań na temat nowego podejścia do zamówień publicznych (17 IX - Opole, 20 IX - Rzeszów) były panie: Ewa Wiktorowska, Irena Skubiszak – Kalinowska, Magdalena Michałowska, Ewa Sobczuk. Podczas spotkań starano się odpowiedzieć na pytanie na czym polega „nowe” podejście do zamówień publicznych, scharakteryzować rynek zamówień publicznych przyjazny małym i średnim przedsiębiorcom oraz innowacjom w Polsce i w Unii Europejskiej. Sporo uwagi poświęcono dokumentem, instrumentom i działaniom UZP. Nie zapomniano także o pokazaniu przykładów dobrych praktyk, a także zwrócono uwagę na społeczną odpowiedzialność w zamówieniach publicznych.

W roli prelegentów podczas spotkań na temat innowacji w sektorze usług (14 IX - Kraków, 16 IX - Opole, 23 IX - Białystok) wystąpili: Elżbieta Wojnicka, Anna Lis, Aneta Sierakowska, Aneta Maszewska, Wojciech Pander, Adrian Lis, Aleksander Buczacki. Eksperci starali się przekonać i zachęcić gości do spojrzenia na firmy w których pracują, jak na przedsiębiorstwa z potencjałem do tworzenia innowacji lub do ich zastosowania. Starali się wraz z uczestnikami odpowiedzieć na pytanie jak to zrobić m.in. podając przykłady innowacji w usługach tradycyjnych i wysokiej techniki, a także pokazując przebieg projektu innowacyjnego w przedsiębiorstwie. Oczywiście nie mogło zabraknąć miejsca na rozmowę o pieniądzach, a dokładniej na temat dostępnych źródełfinansowania działalności innowacyjnej w firmach z programów ramowychi nie tylko. Na początku jednak chwilę uwagi poświęcono na wprowadzenie uczestników w tematykę innowacji. W tym celu przedstawiono istotę i definicję innowacji, wyjaśniono jakie rodzaje innowacji występują w firmachoraz pokazano metody i koncepcje budowania innowacyjności firm. Podano wiele przykładównowości i innowacyjnych strategii biznesowych. Gorącą dyskusję wywołał temat współpracy nauki oraz przemysłu,ich wzajemnych oczekiwań i powodów potencjalnychkonfliktów. Starano się również podsumować rynkowe uwarunkowania rozwoju innowacji w usługach, a także zbudować analizę strategiczną i strategię innowacyjnąw przedsiębiorstwie usługowym, nie zapominając o ustaleniu czynników wygrywających i kwalifikujących.

Poza wyżej wymienionymi osobami jako eksperci w dziedzinie ekoinnowacje wystąpili: Sylwia Dziedzic, Leszek Woźniak, Bogdan Kępka, Jacek Drożdżal. Podczas spotkań poświęconych tej tematyce starano się odpowiedzieć na pytania: czy ekoinnowacje to szansa czy konieczność?, jakie korzyści przynoszą ekoinnowacje?, jak określić czynniki wygrywające i kwalifikujące zamówienia? Najpierw jednak tytułem wstępu przestawiono przykłady ekoinnowacji:systemowe, produktowe, marketingowe, organizacyjne. Przedstawiono ekoinnowacje jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw i alternatywę dla współczesnych rozwiązań, a także podanoprzykłady skutecznych rozwiązań, jak również główne etapy i praktyczne sposoby wdrażania ekoinnowacji oraz sposoby transferuwiedzy i technologii w dziedzinie ekoinnowacji w danym regioniena przykładzie dobrych praktyk. Zachęcano również do korzystania z usług instytucji proinnowacyjnych tj.parki technologiczne i centra transferu technologiioraz do budowa marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje.

Serdecznie zapraszamy na kolejną serię spotkań, która odbędzie się w marcu 2011r. Aktualne informacje będą pojawiać na Portalu Innowacji.

Wszystkie prezentacje z wrześniowych spotkań są dostępne tutaj:
PREZENTACJE WRZESIEŃ 2010

Informacja pozyskana w ramach działania: „Innowacje w Przedsiębiorstwach – Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw” projektu „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.

 


powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2012 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości