PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

Wzornictwo-Biznes-Zysk – jak inwestować i zarabiać na wzornictwie

W 2007 roku Instytut Wzornictwa Przemysłowego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przebadał ponad 300 różnej wielkości przedsiębiorstw, z różnych rejonów Polski, działających w ośmiu branżach. Z raportu „Analiza aplikacji wzornictwa przemysłowego w polskich przedsiębiorstwach” wynika, że większość firm uważa wzornictwo za skuteczne narzędzie konkurencji rynkowej.

więcej »

Krajowe Klastry Kluczowe - zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych

Na dzień 9 października 2014 roku zaplanowano publikację projektu Systemu wyboru Krajowych Klastrów Kluczowych w Polsce. Już dziś Ministerstwo Gospodarki oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 14 października 2014 roku, w Ministerstwie Gospodarki (Sala pod Kopułą).

więcej »

Polska zieloną technologią stoi - Pięć lat programu GreenEvo

Ponad 50 misji zagranicznych na całym świecie, 62 wyróżnione i wspierane polskie firmy, 244 podpisane kontrakty z partnerami zagranicznymi i 1273 z krajowymi – tak w skrócie można przedstawić dotychczasowe efekty działań programu GreenEvo. Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo, innowacyjny projekt Ministerstwa Środowiska, wspomagający polskie przedsiębiorstwa w ekspansji zagranicznej, obchodzi ...

więcej »

Klastry z Francji poszukują partnerów do wspólnego projektu w ramach Cluster Excellence Programme

Koordynatorów klastrów zainteresowanych udziałem we wspólnych projektach z partnerami / klastrami z Francji, współfinansowanymi z funduszy Cluster Excellence Programme (COSME) informujemy, iż do Biura Regionalnego Województwa Pomorskiego w Brukseli wpłynęła oferta współpracy projektowej od trzech klastrów francuskich ...

więcej »

Rekrutacja do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015

Trwa nabór zgłoszeń do Konkursu Naukowego E(x)plory 2015. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku 14-20 lat o różnorodnych zainteresowaniach naukowych. Najlepsze prace zostaną nagrodzone stypendiami naukowymi w wysokości 10 000, 6 000 i 3 000 zł oraz możliwością reprezentowania Polski ...

więcej »

Młody Wynalazca 2014

IX krajowy konkurs na rozwiązanie innowacyjne opracowane przez młodych wynalazców „Młody Wynalazca 2014", zorganizowany przez Fundację HALLER PRO INVENTIO we współpracy z firmą Eurobusiness- Haller pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministra Gospodarki został rozstrzygnięty.

więcej »

Spotkania dla Grup Roboczych ds. KIS w obszarze Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, Zrównoważona energetyka, Surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe

Grupy Robocze ds. kis (GR) będą gremiami w obszarach zidentyfikowanych krajowych inteligentnych specjalizacji (obszarów B+R+I, na które będzie ukeirunkowane wsparcie w ramach CT 1 w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020) ...

więcej »

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości