PARP | Wspieramy e-Biznes | Portal Innowacji | Akademia PARP | KSU | EEN | Narodowy Program Przedsiębiorczości | Inwestycja w kadry | Pozostałe portale
- Polski Most Krzemowy
- Technologie Kosmiczne
- CIP
- Firmy rodzinne
- Telepraca
- BKL
- Zarządzanie kompetencjami w MSP
- E-punkt
- Instrument Szybkiego Reagowania
- Partnerstwo Publiczno-Prywatne
- Biznes dla Edukacji
- Kapitał Ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa

Przetarg na "Organizację Gali wręczenia nagród laureatom XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości"

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 134 000 euro na: „Organizacja Gali wręczenia nagród laureatom XVII edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości”.

więcej »

Przodujące europejskie centra ICT wg badania Komisji Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Europejskiej dotyczy strategii na rzecz wzmocnienia przodującej roli przemysłu i technologii Europy w dziedzinie ICT. Konkluzje ze sprawozdania oraz „Atlas centrów ICT” zostaną w przyszłości wykorzystane przy formułowaniu unijnej polityki w zakresie wspierania innowacyjności w UE.

więcej »

Crowdfunding a sprawa polska

Temu, kto uważnie śledzi polską blogosferę technologiczną, nie mógł umknąć sukces krakowskich twórców „Sherlyboxa”, urządzenia, które ma umożliwiać w bezpieczny sposób dzielenie się swoimi plikami z innymi użytkownikami sieci. W ciągu 30 dni, na przełomie czerwca i lipca 2014 roju, udało im się zebrać na amerykańskiej platformie crowdfundingowej Kickstarter (www.kickstarter.com) od prawie 900 osób, kwotę ...

więcej »

Digital Agenda Scoreboard za 2013 rok – realizacja celów Europejskiej Agendy Cyfrowej

Komisja Europejska opublikowała wyniki Digital Agenda Scoreboard za 2013 rok. Raport dostarcza wielu interesujących wniosków. Jednym z nich jest utrzymanie się wzrostu kluczowych wskaźników świadczących o realizacji celów Europejskiej Agendy Cyfrowej.

więcej »

Nabór prac do IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę co najmniej dobrą.

więcej »

MAPA KLASTRÓW PARP

Mapa Klastrów PARP prezentowana na Portalu Innowacji, to źródło aktualnych, podstawowych informacji o klastrach działających w Polsce, pozyskanych bezpośrednio od ich koordynatorów. To narzędzie opracowane w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej, pozwalające wyszukiwać klastry według ich nazwy, lokalizacji lub wiodącej branży.

więcej »

Trwaja zapisy na studia podyplomowe "Design Management – zarządzanie rozwojem nowego produktu"

Już po raz siódmy Instytut Wzornictwa Przemysłowego oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie uruchamiają studia podyplomowe Design Management , które powstały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zarządzania rozwojem nowego produktu. Do tej pory studia ukończyło 330 studentów.

więcej »

powrót | do góry | strona główna | mapa serwisu | kalendarium | regulamin serwisu | kontakt
Portal jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

© 2005-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości